KABA YEM KAYNAKLARINI GELİŞTİRME PROJESİ

kabayem

2013 yılında Hınıs İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kaba yem açığını gidermek amacıyla 140 dekarlık silajlık mısır ekimi ile 50 dekarlık bir alanda yonca ekimi demonstrasyon amaçlı olarak gerçekleştirildi.

2012 yılında hayvan yetiştiricileri yaşanan kuraklık nedeniyle çayır alanlarında çayır veriminin düşmesi nedeniyle kaba yem sıkıntısı çekmiş ve ilçeye ilçe dışından çok miktarda saman gelmişti. Bu samanların büyük bir kısmı Diyarbakır’dan karşılanmış ve kilosu 1 Tl.ye kadar çıkmıştı. Besi yeminin kilosunun 65 kuruş olduğu zamanda saman fiyatının 90 kuruş hatta 1 Tl.ye çıkması üzerine İlçe Müdürlüğünce kaba yem ekim alanlarının geliştirilmesi için köylerde çiftçi toplantıları da yapılarak konunun önemi devamlı olarak yetiştiricilere anlatılmıştır. Bu çabalarımız sonuç vermiş yem bitkileri ekim alanlarında ve verimde önemli gelişmeler sağlanmıştır.

Hayvancılığın ilçede mera hayvancılığı olarak yapılması, kaba yeminde yazın meradan, kışın ise çayır alanlarındaki çayır otlarının biçilip kurutularak yığın halinde saklanmasıyla “çayır otundan” ya da “saman” ile karşılanmaya çalışılması bu kaba yemlerinde besin değerinin azlığı nedeniyle hayvanlar kış aylarında çok zayıflamaktadır. Kış aylarında hayvanların saman yerine protein değeri yüksek yonca ve silaj ile beslenmesi halinde hayvanların daha iyi beslenmesi sağlanacak, doğan buzağılar daha gürbüz ve sağlıklı olacak, buzağı ölümlerinin önüne de geçilmiş olacaktır.

140 dekarlık silajlık mısır ekiminden 720 ton silaj yapılması hedeflenmektedir.   50 dekarlık yonca ekiminden ise 60 ton kuru yonca verimi beklenmektedir.